• طراحی امضا را دنبال کنید
پرسشی دارید؟ تماس بگیرید

قوانین و مقررات

هرگونه استفاده از این وب سایت، به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. وب سایت نوین امضا هیچگونه توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از این وب سایت استفاده می نمایند:

 

- کلیه سفارش های ثبت شده، در روز کاری بعد پردازش می گردند.

 

- امضا طراحی شده صرفا متعلق به شماست و به هیچ وجه در اختیار شخص دیگری قرار داده نخواهد شد.

 

- توضیحات تکمیلی در رابطه با نحوه آموزش طرح به همراه سفارش ارائه خواهد شد.

 

- پس از ارائه طرح های اولیه، به هیچ وجه درخواست استرداد وجه پذیرفته نخواهد شد.

 

- مسئولیت استفاده از اطلاعات این وب سایت بر عهده شماست و نوین امضا هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیر مستقیم و کیفرى، ناشی از دسترسی و استفاده شما از این سایت ندارد.

 

- مسئولیت هر لینک و مطلب و ادعایی مربوط به وب سایت نوین امضا که به واسطه‌ ی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه‌های اجتماعی و باقی رسانه ها منتشر می‌شود، با شخص انتشار دهنده است و وب سایت نوین امضا مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

 

- قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تاثیر این توافق نامه حاکم خواهد بود.

 

توجه داشته باشید، این موارد در هر زمانی و به هر شکلی قابل ویرایش و تغییر است و شما مسئول، مقید و متعهد به رعایت تغییرات احتمالی آینده هستید و مسئولیت مراجعه بعدی و کسب اطلاع از تغییرات احتمالی را می‌پذیرید.